Register | Login

Máy bơm công nghiệp thường được sử dụng nhiều tại các trạm bơm cấp 1 và cấp 2, các nhà máy nước sạch bơm tuần hoàn hoặc hệ thống cấp nước công nghiệp. Đặc biệt sản phẩm này có lưu lượng lớn với cột áp tương đối cao nên có thể sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy của khu công nghiệp rộng với các nhà máy sản xuất 1 tầng hoặc bơm cấp nước sạch tại các khu chung cư.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: